dilluns, 21 d’octubre de 2013

La disortografia. Fonaments teòrics per a la intervenció

Per tal de poder ajudar en distintes intervencions als nostres alumnes que presenten dificultats en la lectoescriptura, vull compartir unes anotacions teòriques referents a la disortografia:Esper poder anar, a poc a poc, penjant les feines que farem amb els nins i nines a l'hora de suport.
Publica un comentari a l'entrada